Vinterlukning

Du må ikke bruge vandværkets hovedstophane, da du ikke kan forvente, at den lukker helt tæt. Brug i stedet hanen, der er placeret umiddelbart før vandmåleren.

Sådan lukker du korrekt af for vinteren:

  • Hanen før vandmåleren lukkes.
  • Hanen efter vandmåleren, aftapningshaner samt vandhaner i huset åbnes, indtil der ikke længere kommer vand ud af vandhanerne.
  • Tjek nu, at vandmåleren står helt stille.
  • Vandhanerne lukkes, og hanen efter måleren lukkes som en ekstra sikkerhed.

Vær forsigtig ved åbning/lukning af disse haner, idet de kan "vrides over" ved for hårdhændet behandling og som følge deraf begynder at åbne igen.

Når du åbner for vandet igen efter vinteren, kan det første vand, der kommer ud af hanen, være lidt misfarvet og grumset. Dette er ufarligt og forsvinder ved brug af vandet.