Tilladelser

Her kan du se hvor meget vand, vi har tilladelse til at hente op af jorden i Selkær Mølle Vandværk.

Indvindingstilladelse