Driftstatus

Kontrol af hovedventiler og kortlægning af ventiler og målerbrønde

-

Vi er i øjeblikket ved at finde og kontrollere tilstanden på alle vores Hovedventiler i området.

Det er vigtigt for vandværket at ventilerne er fritlagt synlige og tilgængelige, hvis vi skulle få brug for at lukke for vandet.

Der vil blive lavet forbedringer de steder, hvor det måtte være nødvendigt.

For at få mere nøjagtige ledningskort, vil vi også i den kommende tid, kortlægge Ventiler og målerbrønde i området med GPS.

Vi beklager eventuelle gener.

Med venlig hilsen
Selkær Mølle Vandværk