Indkaldelse til generalforsamling

01/04/2024 - Karen Mogensen

Generalforsamlingen afholdes i:

Glesborg forsamlingshus, lørdag d. 27. april kl. 11:00

Bestyrelsen er vært ved en omgang håndmadder samt øl/vand.

Vi vil derfor meget gerne have en tilmelding på [email protected] senest d. 20. april.

Vi håber at se så mange som overhovedet muligt!

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Forelæggelse af budget for det/de kommende år til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen indstiller, at der ikke vælges en ny bestyrelse, men at nøglerne overdrages til kommunen, og at selskabet bag Selkær Mølle Vandværk nedlægges.

  1. Valg af revisor (se pkt. 6)
  2. Evt.

Så er det tid til den årlige generalforsamling i Selkær Mølle Vandværk. Bestyrelsen, som blev valgt på den ekstraordinære generalforsamling d. 27. maj sidste år, har forsøgt at komme videre med sammenlægningen med Vandcenter Djurs. Vi har fået god rådgivning af Danske Vandværker, et uvildigt advokatfirma, den tidligere formand og af Norddjurs kommune. Vi har lige til det sidste håbet og troet på, at vi kunne finde en vej frem. Desværre må vi se i øjnene, at vi på nuværende tidspunkt ikke kan komme videre med sammenlægningen. En samlet bestyrelse indstiller derfor til generalforsamlingen, at nøglerne til vandværket overdrages til Norddjurs kommune, som herefter overtager driften af vandværket. Selskabet bag Selkær Mølle Vandværk nedlægges.

Skulle der sidde nogen med en drøm om at drive vandværket videre som et selvstændigt vandværk, så er det bestemt også en mulighed. Det kræver fortsat etableringen af en nødforsyning, og at der kan samles en bestyrelse.

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen forsøge at give en grundig gennemgang af forløbet, og hvorfor vi mener,  det er den bedste løsning, at vi overdrager nøglerne til Norddjurs kommune.

Vi er klar over, at det ikke er det resultat I havde håbet på, og det er bestemt heller ikke det, som vi havde håbet på, da vi gik ind i bestyrelsesarbejdet.