Generalforsamling

Her kan du læse uddrag fra vores seneste generalforsamling. Ønsker du mere indgående information, eller har du spørgsmål, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Som følge af, at Vandværkets bestyrelse trådte tilbage på grund af mistillidsvotum, vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 08/10-20, skal der endnu en gang indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg af ny bestyrelse.

Tidspunkt: Lørdag den 21. november 2020 kl. 11.00

Sted: Glesborg Forsamlingshus.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af ny bestyrelse, herunder:

a. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Ifølge vedtægternes § 9, skal der vælges 2

bestyrelsesmedlemmer i lige år samt 1 bestyrelsesmedlem i ulige år.

b. Valg af 2 suppleanter. Suppleanter vælges hvert år.

Afholdelse af generalforsamlingen sker under forudsætning af, at regeringens til enhver tid gældende regler om begrænsning af større forsamlinger kan overholdes.

Det henstilles derfor til, at der alene møde en repræsentant fra hver andelshaver frem til generalforsamlingen af hensyn til forebyggelse COVID-19 smitte.

Af hensyn til logistikken omkring Covid-19 restriktionerne om antal deltagere og afstand, bedes de, som ønsker at deltage i den ekstraordinære generalforsamling, tilmelde sig generalforsamlingen senest d. 19/11 kl.18.00

Tilmelding sker til: Flemming Bjerre Solberg, Mellemtoften 13, Selkær Mølle, gerne på mail: [email protected]

Med venlig hilsen

Selkær Mølle Vandværk.

 

Ekstraordinær generalforsamling
Torsdag den 8. oktober 2020

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 2020

 

Ordinær generalforsamling
Lørdag den 15. august 2020

Referat fra generalforsamlingen 2020

Bestyrelsens beretning

 

Ordinær generalforsamling
Lørdag den 27. april 2019

Referat fra generalforsamlingen 2019

Bestyrelsens beretning