Generalforsamling

Her kan du læse uddrag fra vores seneste generalforsamling. Ønsker du mere indgående information, eller har du spørgsmål, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket.

Indkaldelse til generalforsamling

Tidspunkt: Lørdag d. 26. juni 2021 kl. 9.30

Sted: Fællesarealet Øst toften

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget for det/de kommende år til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
  - Bestyrelsen foreslår at bestyrelsen igen udvides til 5 medlemmer.
 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  På valg er Marianne Petersen - villig til genvalg
  Valg af 2 suppleanter - Svend Erik Hansen – villig til genvalg, Jens Stefansen – villig til genvalg 
 7. Valg af revisor - bestyrelsen foreslår genvalg
 8. Eventuelt

Forslag fra andelshaverne, som ønsket behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse

Med venlig hilsen
Bestyrelsen 

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling, hvis bestyrelsens forslag om udvidelse af antal bestyrelsesmedlemmer godkendes på ordinær generalforsamling

Tidspunkt: Lørdag den 26. juni 2021 kl. 10.15

Sted: Fællesarealet Øst toften.

Dagsorden:

 1. valg af ordstyrer og stemmetæller
 2. Godkendelse af forslag fra bestyrelsen om udvidelse af bestyrelsespladser fra 3 til 5

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Ekstraordinær generalforsamling
Lørdag den 21. november 2020

Bestyrelsens beretning

 

Ekstraordinær generalforsamling
Torsdag den 8. oktober 2020

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 2020

 

Ordinær generalforsamling
Lørdag den 15. august 2020

Referat fra generalforsamlingen 2020

Bestyrelsens beretning

 

Ordinær generalforsamling
Lørdag den 27. april 2019

Referat fra generalforsamlingen 2019

Bestyrelsens beretning