Generalforsamling

Her kan du læse uddrag fra vores seneste generalforsamling. Ønsker du mere indgående information, eller har du spørgsmål, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket.

Generalforsamling
27. april 2024

Tid: 27. april 2024
Sted: Glesborg Forsamlingshus
Deltagere: 
Medlemmer af andelsforeningen
Referent:
Henrik Kruse

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Valg af dirigent
Fungerende formand bød velkommen og spurgte om der var
indsigelser imod, at hun selv var dirigent

Ingen indsigelser

Bestyrelsens beretning
Se særskilt dokument
Bestyrelsen redegjorde for at nødforsyningen vil blive etableret under alle
omstændigheder og at tilslutningsafgift forventes at kunne afbetales via
taksten
Den afgåede bestyrelse vil være til rådighed hvis der i den kommende
periode skulle være sager der kræver en afklaring fra Selkær Mølle Vandværk
Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Ingen indsigelser

Forelæggelse af budget for det kommende år
Bestyrelsen har i indkaldelsen indstillet til at nøglerne overdrages til
Norddjurs kommune og har redegjort herfor i beretningen. Der er
derfor ikke udarbejdet et budget for 2024

Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag


Valg af medlemmer til bestyrelsen
Ingen opstillet, ingen valgt


Valg af revisor
Ingen opstillet ingen valgt

Eventuelt
Den afgåede bestyrelse var vært ved et mindre traktement

 

Ordinær generalforsamling 2023

Beretning og referat fra generalforsamlingen 2023

 

Ordinær generalforsamling
Lørdag d. 28. maj 2022

Referat fra generalforsamlingen 2022

Bestyrelsens beretning

 

Ordinær generalforsamling
Lørdag d. 26. juni 2021

Referat fra generalforsamlingen 2021

 

Ekstraordinær generalforsamling
Lørdag den 26. juni 2021

Den ekstraordinære generalforsamling blev aflyst.